O nasLaboratorium i punkt pobrań

W naszej placówce wykonać można szereg badań, udostępniamy punkt pobrań laboratorium Diagnostyka+. Punkt pobrań jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-11:00, po odbiór wyników zapraszamy w godzinach 08:00-20:00. Przygotowanie do pobrania materiału do badań:

Przygotowanie do badania moczu: 

Przed planowanym badaniem moczu należy zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny np. w aptece). Trzeba pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik musi być jałowy.

Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych powinno się unikać wysiłku fizycznego. Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej. Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesiączkowego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji. Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.Pobieranie moczu do badania ogólnego:

Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu. Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu znów należy oddać do toalety. Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia. W tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.Pobieranie moczu ze zbiórki dobowej:

Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety. Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika. Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu. Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość. Porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem. Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (w mililitrach). Pojemnik dostarczyć do laboratorium/punktu pobrań w jak najkrótszym czasie. Oznaczanie poziomu wapnia i fosforanów w dobowej zbiórce moczu wymaga zastosowania środka konserwującego – 5 ml 6 M HCl (kwas solny), który należy dodać do pierwszej zbieranej porcji moczu i razem wymieszać. Po każdej kolejnej porcji moczu należy każdorazowo wymieszać zawartość. Kwas solny przeznaczony do oznaczania poziomu wapnia i fosforanów w dobowej zbiórce moczu można otrzymać w laboratorium lub przychodni.Przygotowanie do badania krwi:

Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, najlepiej między godziną 7:00 a 9:00. W przypadku badań pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi również w innych porach dnia. Powinniśmy być na czczo tzn. po minimum10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków. Można wówczas pić jedynie wodę. Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku. Należy unikać wysiłku fizycznego. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi:

 

  1. W przypadku badania cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów (tzw.LIPIDOGRAM) zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną, zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek. Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu. W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.
     

  2. Doustny test tolerancji glukozy:

    Przygotowanie:

    Krew do badania pobiera się dwukrotnie/ew. trzykrotnie: na czczo, po 1h lub/i 2h od obciążenia 50g, ew.75g glukozy (wg wskazań lekarza). Pierwszy raz krew pobiera się na czczo (w godzinach między 7:00 a 9:00). Po pobraniu należy wypić roztwór glukozy w ciągu 5 minut po czy w określonych odstępach czasu następują kolejne pobrania.

W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów.Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:

Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego. Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet. Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny. Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie używać czopków. Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga stosowania diety. Nie należy pobierać w czasie menstruacji. Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.